Viimsi riigigümnaasiumi kunstikonkurss

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutab välja kunstikonkursi, et leida sobivaim kunstiteose ideelahendus rajatavasse Viimsi riigigümnaasiumi esindussaali.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutab välja kunstikonkursi, et leida sobivaim kunstiteose ideelahendus rajatavasse Viimsi riigigümnaasiumi esindussaali.

Kunstikonkursi eesmärk on leida kunstiteose ideelahend, mis sobitub kooli tegevusvaldkonda ning haakub kooli visuaalse kontseptsiooniga ning lähtub Viimsi riigigümnaasiumi arhitektuursest ja sisearhitektuursest lahendusest. Loodav kunstiteos hakkab paiknema Viimsi riigigümnaasiumi esindussaali lääneseinal. Ideelahend võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme ja materjale ning omavahel võib kombineerida maali, valgust, optilist illusiooni jm. Kunstiteose materjal võib olla nii värv, klaas, puit, metall jne. 

Žüriisse kuuluvad Viimsi riigigümnaasiumi hoone arhitekt Jan Skolimowski arhitektuuribüroost Kamp Arhitektid, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Vano Allsalu ja Indrek Köster, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Mait Väljas ja Karin Vicente, Viimsi Gümnaasiumi direktor Karmen Paul ning hääletusõiguseta tehniline ekspert Jaanus Müller RKAS-st.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 65 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 975 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, vaid see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. Teise ja kolmanda koha auhinna suurused on vastavalt 650 eurot ja 325 eurot.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad on leitavad RKAS-i kodulehel hangete rubriigis „Alla siseriikliku piirmäära hanked ja kunstikonkursid“. Eraisik, kellel registrikood puudub, saab hanke juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 6. veebruar 2018 kell 12.00.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot, summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.

Kuni 540 õpilasele mõeldud tänapäevane Viimsi riigigümnaasiumi hoone ehitatakse Harjumaale Viimsi valda Haabneeme, Tammepõllu tee 2. Uus koolihoone on plaanis avada 2018. aasta sügisel.

Uudisnupp RKAS-i kodulehel: http://rkas.ee/riigi-kinnisvarast/uudised/viimsi-riigigumnaasium-otsib-kunstikonkursiga-kunstiteost

Infot käimasolevate protsendikunsti konkursside, juba tellitud teoste, näituste, infotundide kohta leiate: https://www.facebook.com/protsendikunst

Oluline info

Toimumiskoht
Eesti
Osavõtt
Eesti sisene
Võistlustööde esitamise tähtaeg
06.02.2018 12:00