Preemiad arhitektidele ja arhitektidelt

14. veebruaril andis liit Eesti Arhitektide Liidu üldkogul üle 2012. aasta teenetemedalid aasta parimale ehitajale, tellijale, insenerile ja arhitektuuripublitsistile. Kaks liidu antud preemiat on seotud samuti Tartu ülikooli Narva kolledžiga, mis on kahtlemata üks tähelepanuväärsemaid ehitisi Eestis.

Tartu ülikooli Narva kolledži arhitektid Katrin Koov, Indrek Peil, Siiri Vallner ja sisearhitekt Hannes Praks pälvisid kolledži uue hoone arhitektuuri ja sisearhitektuuri lahenduse eest 2012. aasta riigi kultuurpreemia (vt ka intervjuud Kavakava arhitektidega, Margit Mutso, „Nokaga maja, terrass-kool, tulest võetud seined ja teised”, Sirp 16. XI 2012, nr 43).

14. veebruaril andis liit Eesti Arhitektide Liidu üldkogul üle 2012. aasta teenetemedalid aasta parimale ehitajale, tellijale, insenerile ja arhitektuuripublitsistile. Kaks liidu antud preemiat on seotud samuti Tartu ülikooli Narva kolledžiga, mis on kahtlemata üks tähelepanuväärsemaid ehitisi Eestis. Kolledži ehitamise saaga on pikk ja vaevaline, kuid selle kvaliteetsel valmimisel oli suur roll nii hoone tellijal kui ehitajal. Nii tellija kui ehitaja nimetuse taga on ettevõte, kuid alati on ehitise õnnestumine või ebaõnnestumine seotud konkreetsete inimestega.

Arhitektide liidu eestseisus valis aasta tellijaks Tartu ülikooli Narva kolledži hoone loomise eest TÜ Narva kolledži. Eraldi tunnustati aga kolledži direktorit Katri Raiki ja haldusjuhti Jaanus Villikot, kes seitsme aasta vältel seisid kolledžihoone ehitamise eest just sellisel kujul, nagu nägi ette Kavakava arhitektide arhitektuurivõistluse võiduprojekt. Tänu nende aktiivsele tegevusele ja otsustele on Narva vanalinn saanud erilise väärika hoone, mis avaldab mõju kogu linnale. Küsimusele, kuidas saadakse parimaks tellijaks, vastas Katri Raik heatujuliselt: „Tuleb ajada täpselt projektil järge – tehagi nii, nagu projekt ette näeb”. Seda ei suuda tagada kaugeltki mitte kõik arhitektuuri tellijad.

Parima ehitaja tiitli pälvis sama hoone ehitamise eest YIT Ehitus. Maja arhitektide soovitusel tänati eraldi ehituse projektijuhti Sven Rummi, kel jätkus tahet ja oskust keerulistel momentidel kaasa mõelda ning kes oli ka hea partner meeskonnatöös. TÜ Narva kolledži nn nokaga hoone on ehituslikult keerukas, seda eriti betoonitööde osas. Meenutamist väärib siinkohal ka Siiri Vallneri ja Indrek Peili loodud okupatsioonide muuseumi keerukas hoone, mille valmimisel oli Rummil samuti suur osa.

Lõppenud aasta parimaks arhitektuuripublitsistiks valis liit Veronika Valgu, kelle sulest ilmus eelmisel aastal Sirbis hariv arhitektuurimõtteid vahendav intervjuude seeria kunstiakadeemia arhitektuuriosakonna avatud loengute sarjas esinenud välisarhitektidega. Veronika Valk on aasta jooksul avaldanud mitmeid olulisi arhitektuuriteemalisi kirjutisi ka teistes lehtedes.

Eesti Arhitektide Liit otsustas tänavu esmakordselt välja anda aasta parima inseneri tiitli. Selle pälvis üksmeelselt professor Karl Õiger suurepärase ja südamega tehtud töö eest vesilennukite angaaride renoveerimisel. See ainulaadne hoone suudeti päästa eelkõige tänu Karl Õigeri entusiasmile, tänu tema pühendumisele ja kindlale soovile leida kriitilises olukorras lahendus – see on just see, mida arhitektid inseneridelt ootavad.

Arhitektide liidu teenetemedali kavandi „Linn” autorid on Rait Siska ja Risto Tali.