Siseministeerium kutsub seminarile “Planeeringute roll ettevõtluskeskkonna kujundamisel”

Regionaalministri valitsemisalas tegutsev planeeringute osakond korraldab 22. mail 2014 Tallinna Ülikooli peahoones (Narva mnt 25) seminari teemal

„Planeeringute roll ettevõtluskeskkonna kujundamisel“

Seminari teemapüstitus lähtub sellest, et planeeringutega luuakse alus inimese vajadusi arvestavaks maakasutuseks, mis tähendab muu hulgas ka erineva otstarbega maa kavandamist. Inimene vajab eluks elukohta ja töökohta. Töökohtade olemasolu sõltub omakorda sellest, kuidas on ruumilises planeerimises arvestatud majanduse arenguga, mille aluseks on ettevõtlus.

Planeeringutes sätestatud tingimused on üheks võimaluseks, kuidas kujundada teadlikult ettevõtluskeskkonda. Samas võivad planeeringutes seatud tingimused olla ka ettevõtlust otseselt takistavad. Seda arvesse võttes soovibki  Siseministeerium korraldada seminari, mille eesmärgiks on algatada dialoog planeerijate, planeeringu koostamise korraldajate ning ettevõtjate vahel. Soovime seminaril käsitleda küsimusi, kas, kuidas ja milliste vahenditega on võimalik nutika planeerimisalase tegevusega kujundada parem ettevõtluskeskkond.

 

Päevakava:

 

9.00 – 9.30

Hommikukohv ja registreerumine

9.30 – 9.40

Avasõnad

9.40 – 10.30

Mihkel Servinski (Statistikaamet)

„Inimeste elukoha ja töökoha vahelised seosed

tõmbekeskuste määratlemisel“

10.30 – 11.20

Mikk Lõhmus (Lääne-Nigula vallavanem, kaitsnud

doktoritöö „Avaliku halduse detsentraliseerimine Eestis“)

„Ettevõtluse areng maavallas“

11.20 – 12.10

Siim Suursild (Pärnumaa Ettevõtlus- ja

Arengukeskuse nõukogu liige, Audru Vallavanem, ettevõtja)

„Ettevõtluse arendamine ning selle seosed üld- ja

detailplaneeringutega“

12.10-13.00

Lõuna

13.00 – 13.50

Enno Vaab (Regionaalarengu auhinna saaja,

AS Mäo Invest juhatuse liige)

„Infrastruktuuri vajalikkus ja selle mõjud ettevõtlusele“

13.50.-14.40

Ain Kaljurand (AS Tallinna Sadam juhatuse esimees)

„Sadamad kui piirkondlikud ettevõtluse vedurid,

nende seos ruumilise planeerimisega“

14.40-14.50

Kohvipaus

14.50-15.40     

Martin Tamme (vandeadvokaat, advokaadibüroo

VARUL)

 

„Õiguspraktika ülevaade planeeringute rollist

ettevõtluskeskkonna arendamisel“

15.40

Seminari lõpetamine

 

 

 

 

Osalemisest palun teatada kirjutades aadressil . Viimane registreerumise päev on 8. mai.

Seminar on tasuta ning korraldajate poolt on tagatud kohvipausid. Täiendav info asukoha, parkimisvõimaluste jmt osas: http://www.tlu.ee/et/ylikool/ylikoolilinnak

Kohtumiseni!

Siseministeeriumi planeeringute osakond 
Britta Pärk 612 5181 
Martina Proosa 612 5175