Kuressaare rannaala ideevõistlus

Väljakuulutamise kuupäev: 16.02.2024
Küsimuste esitamise tähtaeg: 26.04.2024
Võistlustööde esitamise tähtaeg: 10.05.2024 15:00

Saaremaa vallavalitsus kuulutas välja Kuressaare rannaala ideevõistluse, mille eesmärgiks on leida Kuressaare mereäärsele puhkealale parim linnaruumiline lahendus, mis tõstaks puhkeala väärtust. Võistlustöölt oodatakse võistlusalas oleva linnaruumi mõtestamist ning kõrgetasemelist, linnaehituslikult sellesse asukohta sobilikku lahendust.

Võistlusala suurus on ligemale 25,6 ha. Ideekonkursi ala moodustavad osaliselt Kalda pst 1 ning Supluse pst 2, Raiekivi tee 1, 2, 4, Tori tn 1, Pargi tn 15 ja Lossihoov 1 katastriüksused. Võistlusala ligikaudne suurus on ca 25,6 ha. Leiame, et Kuressaare linna mereäärne puhkeala vajab terviklikku lahendust ja planeerimist.

Kõige olulisem on saada funktsionaalne ja kujunduslik sisend Kuressaare rannaala detailplaneeringu koostamiseks ning edaspidiste ruumiliste otsuste tegemiseks Kuressaare puhkealal. Oluline on luua täiendavad põhjused rannaala külastamiseks ning ala kasutamiseks eri hooaegadel. Valitud lahendused peavad arvestama mereäärsete ilmastikutingimustega ning pakkuma varju tuule, külma ja sademete eest. Esikohale tuleb seada kvaliteetse ruumi kasutamise võimaldamine inimestele nii hea kui ka halva ilmaga.

Nii maastikuarhitektuur kui ka hoonete arhitektuur peab ära kasutama antud asukoha unikaalsust, olema kõrgetasemelised ja parandama piirkonna ruumilist kvaliteeti. Arvestada tuleb erinevate huvigruppide vajaduste ja tegevuste koosmõjuga, samuti ala erineva kasutusintensiivsusega ja sooviga kavandada rannaalal suurüritusi. Pakutavad lahendused peaksid lähtuma universaaldisaini põhimõtetest, samuti funktsionaalsusest, kohaldatavusest, vandaalikindlusest ja vastupanuvõimest ilmastiku mõjudele.

Arvestada tuleb alade mitmekülgset kasutust sh olulisemate vaatekoridoride säilitamisega. Oodatud on ettepanekud, mis arvestaksid erinevate tegevusalade koostoimet ja alade mitmekülgset kasutust. Arhitektuurivõistluse oluline osa on ala maastikuarhitektuuriline kontseptsioon. Eesmärgiks on kogu võistlusala avaliku ruumi rohekvaliteedi oluline tõstmine praegusega võrreldes.

Ka mitmesuguste rohelahenduste kasutamisega saab toetada ja parandada rannaala linnalooduse hetkeseisu, luua elupaiku ning mitmekesisemat, nauditavamat ja tervislikku keskkonda nii taimedele-loomadele kui kokkuvõttes ka ala kasutajale. Iga ruumiotsuse puhul peab vaatama elurikkusega seotud aspekte ning muid eesmärke tuleb elurikkusega kombineerida.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 10. mai 2024 kell 15.00.

Võistluse auhinnafond on kokku 25 000 eurot.

Võistlustööde ülevaatamiseks on moodustatud žürii, kuhu kuuluvad Saaremaa vallavalitsuse abivallavanem Kaarel Tang ja arhitekt Piret Miller. Lisaks on žüriiliikmeteks Eesti Arhitektide Liidu esindajad Ott Kadarik ja Toomas Paaver ning Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindaja Remi Kübar. Žürii töösse on plaanis kaasata ka eksperte.

Võistlustingimused on kooskõlastanud Eesti Arhitektide Liit.

Täpsem info Saaremaa valla kodulehel.

Võitjad kuulutatakse välja kolmapäeval, 12. juunil 2024 kell 13.00 Kuressaare Kultuurikeskuse saalis (Tallinna tn 6, Kuressaare). 

Võistluse tulemused.