Saku valla keskpromenaadi arhitektuurivõistlus (Hea avalik ruum)

Saku Vallavalitsus kuulutab välja Saku keskpromenaadi arhitektuurivõistluse eesmärgiga muuta alevikusüda kaasaegseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks. Võistlus korraldatakse koostöös Eesti Arhitektide Liiduga programmi „Hea avalik ruum“ raames.

Saku Vallavalitsus kuulutab välja Saku keskpromenaadi arhitektuurivõistluse eesmärgiga muuta alevikusüda kaasaegseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks. Võistlus korraldatakse koostöös Eesti Arhitektide Liiduga programmi „Hea avalik ruum“ raames.

Arhitektuurivõistluse eesmärk on leida terviklik ruumiline lahendus alevikku läbivale promenaadile ning põimida see kokku olemasoleva keskusalaga aastaringselt kasutatavaks avalikuks ruumiks. Promenaadist peaks saama ala, mis koondab eri vanuses inimesi ja kasvatab kogukonna ühtsustunnet.

„Ühel valla keskusel peab olema koht, mis on atraktiivne ja esinduslik. Kui linnadel on keskväljakud, siis Sakus saab selleks alevikku läbiv jalakäijate tänav ehk keskpromenaad. Sellest peaks kujunema mõnus, sõbralik ja meeldiv koht, kus saab korraldada kultuuriüritusi ja veeta vaba aega. Samuti võiks see aidata hoogustada ettevõtlust ja vältida aleviku laialivalgumist,“ ütles Saku vallavanem Marti Rehemaa.

Saku võistlusala hõlmab ligi kilomeetrist teekonda alates Tallinna maantee sillast ja mõisapargist kuni kirikuni. Sellele teele jäävad näiteks kauplus, elamud, Saku Gümnaasium, Saku uus põhikoolihoone ja riigiametid. 

„Korraldasime promenaadialale ka ideekorje, kus küsisime valla elanike soove ja ettepanekuid, mida võistlusele kaasa panna,“ rääkis Saku valla arhitekt-planeerija Silver Riisalo. „Inimestele see algatus meeldis ja saime palju sisukat tagasisidet, millega arhitektid saavad arvestada,“ lisas Silver Riisalo.

Võistlustingimused.

Võistluse tutvustusõhtu salvestus.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 12. mai 2022. Digitaalsed failid tuleb esitada läbi RhRi ja ideekavandit sisaldav pakend tuleb tuua ise kohale või esitada omal vastutusel kas posti või kulleriga korraldaja kontorisse aadressil Juubelitammede tee 15, 75501 Saku, Harjumaa, Eesti.   

„Võidutöö viiakse ellu vastavalt valla rahalistele võimalustele ning on tõenäoline, et see toimub etapiti. Üheks oluliseks ajaliseks verstapostiks on uue põhikooli valmimine paari-kolme aasta pärast – seda ala läbiv promenaad peab valmima koos uue kooliga,“ ütles Marti Rehemaa.

Võistluse preemiafond on 27 000 eurot ja seda rahastab Saku Vallavalitsus.

Võistluse žürisse kuuluvad:

–        Marti Rehemaa, Saku Vallavalitsus, žürii esimees; 

–        Tiit Vahenõmm, Saku Vallavolikogu;

–        Lemmi Oro, Saku Vallavolikogu;

–        Leho Vilu, Saku Vallavalitsus;

–        Terje Ong, volitatud maastikuarhitekt, tase 7;

–        Kalle Vellevoog, volitatud arhitekt-ekspert, tase 8;

–        Ralf Lõoke, volitatud arhitekt-ekspert, tase 8;

–        Pelle-Sten Viiburg, volitatud arhitekt, tase 7;

–        Toomas Paaver, volitatud arhitekt, tase 7.

Täiendav informatsioon:

Silver Riisalo
Saku valla arhitekt-planeerija
671 9339

www.sakuvald.ee

Oluline info

Korraldaja
Eesti Arhitektide Liit
Toimumiskoht
Eesti
Osavõtt
Eesti sisene
Väljakuulutamise kuupäev
03.03.2022
Võistlustööde esitamise tähtaeg
12.05.2022 15:00