Viimsi Noorte Talentide Kooli konkurss

Viimsi Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutab välja Viimsi Noorte Talentide Kooli arhitektuurivõistluse, mille eesmärk on koondada hästi funktsioneerivasse, kaasaegsesse ning arhitektuuriliselt kõrgetasemelisse hoonetekompleksi huvikool koos kõigi vajalike funktsioonidega.

Viimsi Vallavalitsus on seadnud eesmärgiks olla üks tugevamaid kohaliku omavalitsuse haridussüsteeme ning alustanud jõuliselt seatud eesmärgi elluviimist. Viimsi Riigigümnaasiumi tulek nõuab vallalt ka huvihariduse võimaluste parendamist, et soovijatel oleksid mitmekülgsed võimalused kvaliteetse huvitegevusega tegelemiseks. Selleks on alustatud ettevalmistusi Viimsi Noorte Talentide Kooli rajamiseks. Kooli eesmärk on tagada sünergiline koostöö valla koolide ning huvihariduse vahel.

Koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutame välja Viimsi Noorte Talentide Kooli arhitektuurivõistluse, mille eesmärk on koondada hästi funktsioneerivasse, kaasaegsesse ning arhitektuuriliselt kõrgetasemelisse hoonetekompleksi huvikool koos kõigi vajalike funktsioonidega.

Võistlusala paikneb Viimsi Valla südames, aadressil Viimsi vald, Lubja küla, Allika maaüksus. Võistlustöödelt oodatakse terviklikku arhitektuurset, liiklus- ja haljastuslahendust atraktiivse ja sõbraliku ümbritseva avaliku ruumi kujundamisega.

Võistluse ajakava:

Väljakuulutamine: 17.06.2018

Võistlustöid oodatakse 2. oktoobriks kell 17:00-ks Viimsi Vallavalitsusse aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa 

Žürii teeb oma otsuse hiljemalt oktoobris.

Võistluse žürii:

Žürii esimees    

–           Siim Kallas (Viimsi Vallavalitsus)

Žürii liikmed

–           Märt Vooglaid (Viimsi Vallavolikogu)

–           Mailis Alt (Viimsi Vallavalitsus)

–           Kairi Mänd (Viimsi Vallavalitsus)

–           Emil Urbel, volitatud arhitekt-ekspert, tase 8

–           Jan Skolimowski, volitatud arhitekt, tase 7

–           Mari Hunt, volitatud arhitekt, tase 7

–           Hannes Koppel, volitatud arhitekt, tase 7

–           Kai Süda, volitatud arhitekt, tase 7

 

Võistluse preemiafond on kokku 30 000€, mis jaguneb järgnevalt: 

Esimese koha auhinnatasu 12 000€;

Teise koha auhinnatasu 8 000€

Kolmanda koha auhinnatasu 5 000€

Lisaks võib žürii välja anda kaks ergutuspreemiat, igaüks summas 2 500€ 

 

Info ja tingimused on avaldatud Riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198482

Oluline info

Korraldaja
Eesti Arhitektide Liit
Toimumiskoht
Eesti
Osavõtt
Eesti sisene
Väljakuulutamise kuupäev
17.06.2018
Võistlustööde esitamise tähtaeg
02.10.2018 17:00