Viimsi pargi ideevõistlus

Korraldajad: Viimsi Vallavalitsus ja Eesti Maastikuarhitektide Liit

Võistlusülesanne ja hankedokumendid on allalaetavad Riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/192371

Ideekonkurss toimub kahes etapis.

Esimeses etapis esitatakse osalemistaotlused riigihangete registri vahendusel. Osalemistaotluste esitamise tähtaeg on 29.11.2017 kell 10:00. Hankekomisjon kontrollib osalejate kvalifikatsiooni ja žürii valib kvalifitseerunud osalejate hulgast välja 4 osalejat, kelle referentsid harmoneeruvad enim võistlusülesandega ja hankija vajadustega. Osavõtutasusid osalejatele ei maksta.

Teises etapis koostavad ning esitavad välja valitud neli osalejat kavandi. Žürii hindab nelja välja valitud osaleja poolt esitatud ideekavandeid, vajadusel teeb oma ettepanekud kavandite täiendamiseks ning valib esitatud kavandite seast välja ideekonkursi võitja kellega sõlmitakse Viimsi tammede pargi projekteerimise leping.

Auhinnafond. Esimese koha auhinnatasu 5000 eurot; ülejäänud kolm teises etapis osalejat (kavandi esitajat) saavad korrektselt esitatud kavandite eest ergutuspreemiad igaüks summas 1500 eurot.

Oluline info

Toimumiskoht
Eesti
Osavõtt
Eesti sisene
Võistlustööde esitamise tähtaeg
29.11.2017 10:00